Řízení přístupu v budovách

Řízení přístupu je samostatný modul docházkového systému SYSDO, který je určen ke správě přístupů v rámci budovy. Základní funkce modulu řízení přístupu je tedy to, jaký uživatel a v jakých časových intervalech může procházet určenými dveřmi. K samotnému ovládání dveří slouží přístupové čtečky. Pro náročnější instalace dodáváme ústředny, které jsou určeny k ovládání až 4 dveří.

Dle typu čtečky můžeme dveře otevírat přiložením karty, čipu, zadáním PIN kódu či otiskem prstu. Velkou výhodou našeho řízení přístupu je jeho cloudové řešení, které maximálně usnadňuje konfiguraci celého prostředí.

Modul řízení přístupu funguje v prostředí SYSDO nezávisle na docházkovém systému, pro jeho správnou funkci tedy vůbec nemusíte využívat správy docházky.

  • Víte, že?

Modul řízení přístupu je v základní verzi dodáván k zakoupenému hardwaru zcela zdarma a z jeho používání neplynou žádné další závazky. V základní verzi modulu je administrace uživatelů, čteček a dveří. Pro základní potřeby většiny firem základní verze modulu řízení přístupu bohatě postačuje.

K dispozici je i rozšířená verze modulu řízení přístupu, která disponuje možností generovat souhrnné reporty, procházet historií přístupů a používat mobilní aplikaci.

Jak to funguje?

Uživatele v rámci řízení přístupu dělíme do tzv. přístupových skupin. Přístupovým skupinám pak přidělujeme dveře, na které mají uživatelé v dané přístupové skupině oprávnění a k těmto dveřím pak můžeme přidělit časovou zónu. Časová zóna přesně specifikuje dny a hodiny, kdy jsou dveře průchodné. Systém samozřejmě počítá i se státními svátky. Celá tato administrace je součástí bezplatné základní verze modulu řízení přístupu.

Dveře mají na sobě celou řadu dalších nastavení, která se mohou lišit i podle typu použité čtečky na dveřích. V nastavení dveří můžeme editovat již zmíněnou průchodnost. Stejným způsobem se dá nastavit odchodové tlačítko, které slouží k odchodu ze zabezpečeného prostoru. K základnímu nastavení patří také zpoždění otevření dveří a doba, po kterou budou dveře po úspěšné autentizaci odemčeny.

  • Víte, že?

V případě, že již využíváte systém docházky a přemýšlíte i nad modulem řízení přístupu, nemusíte se bát, že byste museli uživatele zavádět do systému znovu. Přestože je modul řízení přístupu na docházkovém systému nezávislý, databázi uživatelů mají oba moduly společnou.

IP kamera

Ke každým dveřím lze mimo jiné přiřadit IP kamera, která pořídí snímek uživatele při průchodu dveřmi. Tato fotografie pak může doplnit grafické zobrazení přehledu přístupů, stejně jako jsou fotografiemi doplněny přehledy v docházkové části systému SYSDO. Přiřazená IP kamera zároveň pomáhá při mimořádných událostech, jakými jsou například průchod nepovolenými dveřmi či násilné otevření dveří.

Hardware

Přístupové čtečky

Přístupové čtečky jsou zařízení, které slouží k identifikaci uživatele, který chce otevřít dveře. Autentizace uživatele probíhá dle typu čtečky buď přiložením identifikační karty, zadáním kódu nebo otiskem prstu.

Další informace
E-shop

Přístupové terminály

Přístupové ústředny jsou nezbytné pro náročnější instalace řízení přístupu systémem SYSDO. Dle typu jsou ústředny určeny pro ovládání až čtyř dveří. K identifikaci uživatele slouží přístupové čtečky.

Další informace
E-shop