Hlavní popis newsletteru

SYSDO a čas dovolených

Starost o dovolenou a obecně o nepřítomnost na pracovišti je jednou ze základních funkcí docházkového systému. Jak je na tom v tomto ohledu SYSDO, co přináší za užitečné funkce a na co se můžete do budoucna těšit? Vedle dovolené počítá SYSDO s celou řadou dalších možných nepřítomností, které od sebe rozlišuje. Velmi častým benefitem jsou dnes sick days, které SYSDO eviduje podobně jako dovolenou. Tedy každý zaměstnanec může mít svůj vlastní fond nebo být přidělen do skupiny, kde je počet stanoven pro všechny stejně. K dalším druhům nepřítomnosti kromě dovolené a sick day patří soukromý odchod, placené a neplacené volno, mateřská dovolená, rodičovská dovolená, ošetřování člena rodiny, nemoc nebo návštěva lékaře.

Zaměstnanec má po přihlášení do SYSDA ve svém plánu práce přehledně zobrazeno kolik dovolené má naplánováno a kolik dnů dovolené a dnů sick day mu ještě zbývá. Z pracovního plánu také jednoduše podává žádosti o libovolný druh nepřítomnosti. K žádosti může napsat poznámku a zvolit si časové rozmezí jeho plánované nepřítomnosti.Tato žádost je odeslána oprávněné osobě ke schválení. Přesné parametry a postup žádání o čerpání dovolené se řídí směrnicí dané společnosti. Za zmínku určitě stojí, že zaměstnanec pro vkládání žádostí může používat i mobilní aplikaci. O vyhodnocení žádosti je pak informován e-mailem a notifikací v mobilním telefonu.

Dovolenky

Pro mzdovou účtárnu mohou být důležité takzvané dovolenky zaměstnanců. Generování dovolenek naleznou oprávněné osoby v reportech. Generovat je lze za libovolné období, třeba zpětně za poslední měsíc. Dovolenky jsou kompletně vyplněné a jediné co jim chybí je jen podpis zaměstnance.

Měsíční přehled dovolené

Relativně novým nástrojem je měsíční přehled dovolené, který je určen pro oprávněné a vedoucí pracovníky. V přehledu dovolených jsou vidět všechny druhy pracovní nepřítomnosti - tedy ne jen dovolená, ale i sick days, soukromé odchody, placená, neplacená volna a další již zmíněné typy nepřítomnosti. Tento nástroj nefunguje jen jako přehled, zároveň do něj lze plány rovnou vkládat. Tento přehled by měl maximálně usnadnit plánování nepřítomnosti zaměstnanců v práci, nemělo by docházet například k tomu, že na oddělení bude nedostatek potřebných pracovníků.

Co chystáme?

Od 1. ledna 2021 nás čeká změna legislativy, kdy si zaměstnanec bude moci dovolenou vybírat nejméně nikoliv po půldnech jak je tomu dnes, ale rovnou po hodinách. Naše docházka na to samozřejmě bude připravena a vzhledem k tomu, že je SYSDO cloudovým systémem, nebudete muset při přechodu na nový systém dovolené nic řešit.

Pracovat se začíná i na podrobnějším rozdělení placeného a neplaceného volna, u kterého si zaměstanec zvolí ze seznamu konkrétní důvod nepřítomnosti. Další novinkou budou typy plánů na Překážky na pracovišti. Tyto plány budou plně volitelné a nastavitelné správci docházky. Příslušné informace se zobrazí i v nových reportech, které potom bude stačit předat účetnímu/mzdovému oddělení. Využívat tyto typy plánů můžeme například v období karantény, kdy se liší procentuální odměny ze mzdy v rámci firem a nebo také skupin pracovníků v jedné firmě.

SYSDO je moderní docházkový systém fungující v cloudu. Základní funkcí SYSDA je kontrola a správa docházky, tvorba individuálních pracovních plánů a zpracování pracovní docházky ve vhodných formátech pro firemní účetnictví. Docházka je zaznamenávána pomocí biometrických terminálů, které kromě snímače otisků prstů disponují i dvojicí kamer s IR přísvitem pro rozpoznání obličeje. Samozřejmostí je také autentizace pomocí PIN kódu nebo přiložení čipu.