Hlavní popis newsletteru

Dokonalé řešení home office

Náš docházkový systém SYSDO v kombinaci s tiketovacím nástrojem EDA poskytují ucelený dohled nad prací z domova. Zaměstnanec má kontrolovanou docházku, zadané úkoly i dohled nad jejich plněním.

Virtuální terminál

Klasický hardwarový terminál nahrazuje při práci z domova terminál virtuální. Tento terminál se nachází jak ve webové verzi (pod záložkou virtuální terminál), tak v mobilní aplikaci (jako mobilní terminál). Uživatel se pomocí tohoto řešení může přihlásit odkudkoliv přímo ze svého mobilního telefonu nebo počítače, protože virtuální terminál se stane součástí jeho účtu SYSDO.

Virtuální terminál je zcela zdarma.
Na dva měsíce můžete zdarma vyzkoušet i SYSDO, a to zcela bez závazků. Pro spuštění 60 denní verze SYSDO zdarma stačí vyplnit registrační formulář. Používat SYSDO budete moci okamžitě.

Ochrana virtuálního terminálu

Verifikace uživatele probíhá zadáním hesla nebo pinu, v případě mobilního terminálu lze využít gesto.

Webový virtuální terminál lze omezit na používání pouze na schváleném zařízení. Tím může být kombinace počítače a prohlížeče. Zajistíte tak, že se uživatel skutečně přihlašuje z místa, které je k tomu určeno.

Mobilní terminál při zadání přístupu do systému ukládá i GPS polohu, která je v systému uložena i s proklikem na mapu. V případě, že uživatel využívá aplikace pro podvržení GPS polohy, je tato skutečnost u logu uložena také. Pokud nechcete u svých zaměstnanců GPS polohu sledovat, lze tuto možnost zcela vypnout.

Zadávání úkolů prostřednictvím EDY

Eda je moderní tiketovací systém, který vám poskytne ucelený dohled nad řešením všech úkolů a projektů, které ve vaší firmě probíhají. Nahradí tím sdílené dokumenty na síti, e-mailového klienta či ručně psané poznámky. Právě při rozšíření práce z domova se nabízí ideální možnost řešit úkoly přes tiketovací systém. Eda velmi výrazně zjednoduší a zpřehlední práci ve vaší společnosti.

Stejně jako SYSDO i EDU můžete v prvních dvou měsících používat zdarma, zcela bez závazků. Více informací o samotném systému, k čemu a komu se hodí a registraci bezplatné verze naleznete na webové prezentaci edasystem.cz.

Monitorování práce

SYSDO nabízí velice silný modul Aktivity. Modul nabízí sledování různých aktivit (činností, údajů, záznamů, …) podle předem definovaných šablon (atributy), kterou si uživatelé zadávají k jednotlivým dnům. Díky univerzálnímu použití lze aktivity aplikovat na různé výkony, např. přiřazení úkolů zaměstnancům, monitorování odpracovaného času na projektu, počet vyrobených výrobků, a mnohé další.

Naši zákazníci aktivity využívají především pro sledování prováděných činností, úkolů a monitorování odpracovaného času jejich zaměstnanců. Aktivity zaměstnanec může vkládat ručně, v mobilní aplikaci i ve webovém prostředí SYSDO. Pokud jsou úkoly zadávány přes Edu, dostane se jejich plnění (včetně časového fondu) do aktivit SYSDA automaticky. Zaměstnanec tak nemá tolik práce s manuálním vyplňováním aktivit přímo v SYSDU.

SYSDO na základě aktivit vytváří reporty a k dispozici je i přehledný grafický náhled přímo v systému.