Ukázka systému SYSDO

Docházkový systém SYSDO - různé platformy

Pracovní plán

Ve výchozím nastavení je pracovní plán obrazovkou, kterou uživatel po přihlášení do systému vidí jako první. Pracovní plán je každému uživateli přehledně zobrazen a graficky jsou v něm vyznačeny dny pracovního volna – dovolená, nemoc, služební cesta, mateřská dovolená a další. Pracovní plán také obsahuje jednoduchý přehled o počtu odpracovaných hodin, počtu hodin, které je třeba dopracovat do ideální pracovní doby či informace o zbývající dovolené.

Ukázka aplikace - plán práce

Přehled přítomnosti

Ukázka aplikace - přehled přítomnosti

Nástroj, který byl původně určen pro recepční či spojovatelky s oblibou používají všichni uživatelé systému SYSDO. Na jedné stránce přehledně vidí aktuální informaci o přítomnosti ostatních zaměstnanců a kolegů, jejich fotografii (která může být aktuální ze čtečky, ale také uložená neměnná fotografie z informací o uživateli) a kontaktní informace (klapka, e-mail, mobilní telefon).

Přehled přístupu

Existují tři typy grafického rozložení přehledu přístupů – řádkové, řádkové s galerií a tzv. timeline (popsáno níže). Ve všech těchto přehledech lze nastavit zobrazované období. S každým přístupem se zapisuje přesné datum a čas, událost, oblast, typ a název čtečky. U mobilních virtuálních terminálů se ukládá také GPS pozice, v přehledu přístupů je poté vidět náhled na mapě.

Ukázka aplikace - přehled přístupu

Časová osa

Ukázka aplikace - časová osa

Na časové ose jsou přehledně zobrazené přístupy zaměstnanců v závislosti na čase. Toto zobrazení dává jasný přehled o tom, které časy jsou z hlediska přístupů ve firmě nejvíce vytížené.

Správa směn

Správně nastavená pracovní směna je to nejdůležitější pro správné fungování docházkového systému. Zaměstnancům se z pracovních směn generují pracovní plány, zaměstnavatel má přehled o tom, zda zaměstnanci plní hodinové fondy a zda chodí včas. Nástroj pro tvorbu pracovních směn umožňuje nastavení libovolné pracovní směny a jeho používání je velmi intuitivní.

Ukázka aplikace - správa směn

Výpis chyb

Ukázka aplikace - výpis chyb

Systém SYSDO hlídá pracovní plány, a pokud v daný čas nezaznamenal uživatel patřičnou událost, nebo zaznamenal událost mimo plán (možnost nastavit časové tolerance), přijde jemu a nadřízené osobě upozornění. Zároveň se v systému uloží chyba. Chyby jsou zobrazeny v pracovních plánech jednotlivých uživatelů, ale zároveň existuje přehledný souhrn chyb všech zaměstnanců určený pro správce docházky.

Žádosti

Skrze žádosti může běžný uživatel komunikovat s administrátorem či správcem docházky. Žádosti jsou dvojího typu – žádosti ohledně docházky (návštěva lékaře, dovolená, ohlášení nemoci,…) nebo žádosti týkající se virtuálního terminálu.

Ukázka aplikace - žádosti

Automatické vytváření docházky & zpracování reportů

Ukázka aplikace - reporty

SYSDO na základě nastaveného pracovního plánu zpracovává pracovní docházku potřebnou pro firemní účetnictví. Hotové, zpracované reporty je možné ukládat ve formátu, který využívá Váš účetní systém.