SYSDO a soulad s GDPR

/SYSDO a soulad s GDPR

Informace pro uživatele SYSDO ohledně „GDPR nařízení“

Docházkový systém SYSDO reaguje na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které vstoupí v účinnost 25. května 2018. Společnost Eurosat CS, spol. s r.o., která poskytuje docházkový systém SYSDO a je zpracovatelem osobních údajů ve smyslu zpracování uložených dat pro jednotlivé správce využívající systém SYSDO, se na toto nařízení připravuje.

SYSDO bude k 25. květnu 2018 plně v souladu s výše uvedeným nařízením a poskytne správcům dat veškeré potřebné nástroje k jejich správě. V rámci těchto opatření se chystáme např. na změnu v politice výmazu uložených dat po definované době.

Co se týče ochrany dat a osobních údajů, tak již nyní můžeme říct, že systém SYSDO splňuje mnoho požadavků, na které GDPR klade důraz – jmenovitě např.:

  • zpracovávání pseudonymizovaných dat,
  • logování dat,
  • zpracování dat výhradně na našich serverech umístěných pouze v rámci EU,
  • systém rolí a různých oprávnění pro správu dat nebo
  • možnost nezobrazovat fotografie zaměstnanců.

Nařízení GDPR se nijak nedotkne používání biometrických čteček, které jsou kompatibilní se systémem SYSDO. Systém totiž pracuje na principu převodu biometrických údajů na číselné vyjádření přímo ve čtečce, a tedy neumožňuje ukládání biometrických údajů a ani jejich zpětnou rekonstrukci z číselného kódu.

Případné dotazy směřujte na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Eurosat CS, spol. s r.o.: dpo@eurosat.cz

Dne 14. března 2018

Eurosat, spol. s r.o.

http://www.eurosat.cz/

2018-03-23T07:22:45+01:0014.Březen 2018|