Informace o uživateli

Základní obrazovka vám poskytne přehled o vaší osobě. Máte tak okamžitou informaci o Vašem posledním přístupu, odpracované době či zbývající dovolené.

Plán práce

Pracovní plán je každému uživateli přehledně zobrazen a graficky jsou v něm vyznačeny dny pracovního volna – dovolená, nemoc, služební cesta, mateřská dovolená a další. Pracovní plán také obsahuje jednoduchý přehled o počtu odpracovaných hodin, počtu hodin, které je třeba dopracovat do ideální pracovní doby či informace o zbývající dovolené.

Přehled přítomnosti

Nástroj, který byl původně určen pro recepční či spojovatelky s oblibou používají všichni uživatelé systému SYSDO. Na jedné stránce přehledně vidí aktuální informaci o přítomnosti ostatních zaměstnanců a kolegů a jejich kontaktní informace (klapka, e-mail, mobilní telefon). V mobilní verzi můžete uživateli prostřednictvím tohoto přehledu na proklik rovnou volat.

Virtuální terminál

Součástí aplikace je virtuální terminál. Virtuální terminál v mobilní aplikaci je vázaný na uživatele, k zpětnému ověření logu mohou sloužit uložené GPS souřadnice s náhledem na mapě. Tato funkce je samozřejmě volitelná a pokud nechcete využívat virtuálního terminálu, pak lze tuto část aplikace úplně skrýt.